Mittelschule am Burgteich – Zittau

Zirkus-AG „Schüler übernehmen Verantwortung!“

Zirkus - AGMittelschule am Burgteich (UNESCO-PROJEKT-Schule) Zittau

Seit 2005 wird die Zirkus-AG im Rahmen unserer vielfältigen musischen, künstlerischen, kreativen und sportlichen Angebote an der Schule von erfahrenen Schülern mit großem
Engagement und Können erfolgreich durchgeführt.

Immer wieder gelang es den Schülern der Zirkus AG den„Staffelstab“ weiter zu reichen. So wurde die Schülerin Mirjam Richter, Kl. 8 im Mai 2012 Leiterin dieser AG. Mit viel Geschick und Einfühlungsvermögen werden durch sie Zirkusnummern u. a. in Akrobatik,
Balance und Jonglage eingeübt.

Die Mitglieder der AG erfahren dabei, dass Zuverlässigkeit, Übungsbereitschaft, Teamgeist und die Notwendigkeit, ihr Können weiter zu entwickeln, Voraussetzung für erfolgreiche
Auftritte innerhalb und außerhalb der Schule sind. Es ist beeindruckend, wie sich Schüler selbst immer wieder motivieren, dabei untereinander helfen, Vertrauen haben
und sich und andere stärken.

Schüler können durch Zirkusarbeit lernen, für sich selbst und andere Verantwortung zu übernehmen. Die Zirkusarbeit bereichert unseren Schulalltag, sie schafft Grundlagen, die für das Zusammenleben wichtig sind und fördert damit unsere Schulgemeinschaft.Kółko cyrkowe „Uczniowie przejmuję odpowiedzialność!”

Od 2005 roku kółko cyrkowe działa w ramach naszych wielorakich, szkolnych ofert sportowych, artystycznych i muzycznych dzięki zaangażowaniu doświadczonych i uzdolnionych uczniów.

Raz za razem uczniom kółka cyrkowego udawało się przekazać „pałeczkę” kolejnemu pokoleniu. W ten sposób uczennica Mirjam Richter z klasy 8 objęła kierownictwo kółka w maju 2012 roku. Dzięki jej umiejętnościom, zręczności i empatii uczniowie uczą się takich numerów cyrkowych jak m. in. akrobatyka, równowaga czy żonglerka.

Członkowie kółka uczą się w ten sposób, że niezawodność, regularne próby, praca zespołowa i konieczność rozwijania swoich talentów są podstawą dla udanych występów zarówno wewnątrz jak i poza szkołą. Wzajemna motywacja, pomoc, wsparcie i zaufanie uczniów są po prostu imponujące.

Poprzez pracę cyrkową uczniowie uczą się odpowiedzialności za siebie samych i innych. Praca cyrkowa wzbogaca i urozmaica szkolną codzienność i tworzy podstawy, które są ważne dla współżycia między ludźmi, a tym samym wzmacnia naszą społeczność.

Zirkus-AG „Schüler übernehmen Verantwortung!“

Zirkus - AGMittelschule am Burgteich (UNESCO-PROJEKT-Schule) Zittau

Seit 2005 wird die Zirkus-AG im Rahmen unserer vielfältigen musischen, künstlerischen, kreativen und sportlichen Angebote an der Schule von erfahrenen Schülern mit großem
Engagement und Können erfolgreich durchgeführt.

Immer wieder gelang es den Schülern der Zirkus AG den„Staffelstab“ weiter zu reichen. So wurde die Schülerin Mirjam Richter, Kl. 8 im Mai 2012 Leiterin dieser AG. Mit viel Geschick und Einfühlungsvermögen werden durch sie Zirkusnummern u. a. in Akrobatik,
Balance und Jonglage eingeübt.

Die Mitglieder der AG erfahren dabei, dass Zuverlässigkeit, Übungsbereitschaft, Teamgeist und die Notwendigkeit, ihr Können weiter zu entwickeln, Voraussetzung für erfolgreiche
Auftritte innerhalb und außerhalb der Schule sind. Es ist beeindruckend, wie sich Schüler selbst immer wieder motivieren, dabei untereinander helfen, Vertrauen haben
und sich und andere stärken.

Schüler können durch Zirkusarbeit lernen, für sich selbst und andere Verantwortung zu übernehmen. Die Zirkusarbeit bereichert unseren Schulalltag, sie schafft Grundlagen, die für das Zusammenleben wichtig sind und fördert damit unsere Schulgemeinschaft.